Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 51
Tháng 11 : 734
Năm 2022 : 16.014
Ngày ban hành:
11/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Ngày ban hành:
05/02/2018
Ngày hiệu lực:
05/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 58/2011 Bộ giáo dục&đào tạo về đánh giá xếp loại học sinh

Ngày ban hành:
05/02/2018
Ngày hiệu lực:
05/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:
01/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới