Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nam Chính

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsnamchinh@edu.viettel.vn