Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nam Chính

Tiền Hải - Thái Bình